logo-ralISA-Germany-smallPQ-Logo-small

 

Som træplejefaglig virksomhed er vi RAL-Certificeret siden 2011, og siden 2009 er vi medlem af FFL, Fagforbund for eksaminerede træplejere og Foreningen til prækvalifikation af byggevirksomheder. 2014 er vi yderligere blevet medlem af ISA Germany.

 

Prækvalifikation betyder, at vor virksomhed råder over samtlige tilladelser og referencer, som bliver forlangt af det tyske Trafikministerium, Bygge- og byudvikling (BMVS) og Ministeriet for erhverv og teknologi (BMWI), således at vi er berettiget til, uden videre kontrol at kunne deltage i offentlige udskrivninger. Yderligere information på tysk ligesom vor registrering under registreringsnummer 010.043390 finder du direkte på foreningens hjemmeside (www.pq-verein.de).


For at få RAL-godkendelse som træplejevirksomhed forudsætter det opfyldelsen af foruddefinerede mindstekrav.

Dertil hører bl. a.:
- dokumentation af arbejdsforløb
- faglig korrekt vurdering af træer og
- overholdelse af regler for arbejdssikkerhed
Nærmere information på tysk kan du få under RAL-Baumpflege.de

 

ISA - International Society of Aboriculture - går global ind for Arboristik, træbevaring, natur og miljø, såvel som for en større værdivurdering af træer og den professionelle udførelse, der er forbundet med træplejetiltag samt den dertilhørende forskning og teknologi. Mere information findes på den danske ISA-sektions hjemmeside under www.dansk-traeplejeforening.dk